"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

15 години ЦОА "Кръстю Цончев", Централен военен клуб, гр.София 15.10.2020

На 15.10.2020 г. в Централния военен клуб бе тържествено отбелязана 15-годишнината от създаването на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и 110-годишнината от рождението на неговия патрон патрон – изтъкнатия български адвокат, законотворец и университетски преподавател Кръстю Цончев. 

По повод юбилея на Фондацията почетни плакети получиха Вицепрезидентът на Републиката, Софийският университет “Св. Климент Охридски”, Юридическият факултет на СУ, Дирекция “Вероизповедания” на МС, Националното бюро за правна помощ и Съюзът на юристите в България.
Със специални Кристални плакети бяха удостоени адвокат Даниела Доковска и адвокат Траян Марковски за техния изключителен принос за утвърждаване престижа на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и за всеотдайна дейност за превръщането му в значима научна и образователна институция.

Церемонията бе уважена от множество официални лица и омбудсмана на Република България Г-жа Диана Ковачева. 

EventHouse® бе организационен партньор на събитито в частта техническо осигуряване, фото-видео заснемане на събитието и избор на музикална програма на живо за гостите.

В процеса на организация и изпълнение бяха взети под внимание всички противоепидемични мерки.

Изказваме специална благодарност на ЦОА "Кръстю Цончев" за гласуваното доверие в тази трудна за всички пандемична ситуация!

КлиентЦентър за обучение на адвокати

Уеб сайт

Фондация „Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев" е учредена с решение на Висшия... повече за клиента »