"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Техническо осигуряване пролетна конференция БАУХ 2022 9.06.2022

На 09-11.06.2022г. в хотел RIU Palace Sunny Beach се състоя пролетната конференция на Българска Асоцияция за Управление на Хора (БАУХ). Ивент Хаус България бе избрана за технически партньор за това основно годишно събитие на БАУХ.

В основната зала и двете спомагателни зали бяха инсталирани аудио озвучителна техника, а така също и мултимедийни проектори с връзка към аудио системи. През трите дни на активна работа екипът ни осигури безпроблемна работа на лекторите и първокласен звук и картина на участниците в конференцията.

Благодарим на БАУХ за предоставената възможност!